Zahajujeme rybářský kroužek v Chrástu!!!!!!!!

     První setkání nových zájemců o dětský rybářský kroužek v Chrástu proběhne ve čtvrtek 5.10.2023 od 15:30 do 17:00 hodin. Prosíme nové uchazeče, aby se na první schůzku a zápis dostavili i se zákonným zástupcem. Následně bude kroužek probíhat každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 hodin, pod vedením pana Václava Frühaufa.
    Dále zahajujeme dětský rybářský kroužek pro starší a pokročilé, kteří již kroužek navštěvovali, pod vedením pana Ondřeje Svobody. Kroužek se bude konat od 6.10.2023 a následně každý pátek od 15:00 do 16:30 hodin. Oba kroužky se konají v klubovně v Rybářském domě u Návesního rybníka v Chrástu.
      Všechny zájemce o navštěvování rybářského kroužku srdečně zveme a těšíme se na vás.


     

 

 

Závody Zlatá udice 2023

     

     Naše organizace uspořádala v neděli 14.5.2023 soutěž pro mládež "ZLATÁ UDICE" na rybníku v Chrástu. Prezentace dětí začala kolem 8 hodiny v Rybářském domě v Chrástu a každý soutěžící si vylosoval dvě čísla, pro první a pro druhé kolo. Každý dostal oplatku a tabulku pro zapisování výsledkových bodů ve třech soutěžích, v poznávání ryb, v hodu na cíl a rybolovu, kde se měřila délka nachytaných ryb v centimetrech. Přihlásilo se 22 dětí a byly rozděleny do dvou kategorií, 17 dětí bylo starších a 5 dětí bylo mladších (do deseti let). Počasí jsme si vymodlili, nepršelo nám, ale bylo chladno. Dětem se celkem dařilo, až na ryby, ty moc nebraly. Situace se moc nezměnila ani v druhém kole. Před sečtením bodů si děti s rodiči mohli opékat buřty, které pro ně byly nachystány, samozřejmě i s tím co k tomu patří a nalít si pití. Po sečtení bodů a napsání diplomů byly vyhlášeny výsledky a rozděleny hodnotné ceny.  Na 3.místě v kategorii starších se umístil Adam Špeta, na 2. místě Petr Hnátnický a na 1.místě Matěj Netušil. Na 3.místě v kategorii mladších se umístil Vojtěch Tomášek, na 2.místě Adam Bauer a na 1.místě Eliška Pospíšilová. Pro 1.místa byly jako ceny připraveny batohy, pro 2.místa set s krmením a pro 3. místa balíčky s krmením, měřítka na ryby s podložkou a krabičky na háčky a splávky. Každý z dětí dostal diplom a ještě drobný balíček, samolepky ryb a přívěšek s měřítkem na krk. Absolutní vítězkou se stala Eliška Pospíšilová z mladší kategorie. Soutěž se povedla a líbila, všichni byli spokojeni, budeme se tak těšit zase za rok na další soutěž. Všem, kteří se na akci podíleli patří poděkování. Také děkujeme za sponzorský dar obchodu Rybářské potřeby U Habakuka s.r.o. Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fetogalerii.

Akce první povolenka zdarma pokračuje i v roce 2023

Jedná se o územní povolenku pro rok 2023

    Podmínkou je členství dítěte v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS). Pro tuto akci není podstatné, zda již je dítě členem ČRS delší dobu – některým dětem platili rodiče členství, aniž by děti měly vlastní povolenku, protože využívaly možnosti lovit (do 10 let věku) na prut dospělého rybáře – držitele povolenky. Jedinou a hlavní podmínkou je, že se musí jednat opravdu o první povolenku k rybolovu, kterou dítě ve věku od 6 do 15 let obdrželo. Stejně tak není podstatné, zda a jak dlouho chodí dítě do rybářského kroužku. Na systému v jednotlivých místních organizacích se nic nemění, vše probíhá podle dosavadní praxe MO ČRS, výsledkem však je, že jakmile dítě splní podmínky pro výdej povolenky, neobdrží povolenku ve své místním organizaci za úplatu, ale zdarma. Samozřejmě to musí být první povolenka v životě, získaná v rámci územních svazů, které se do akce zapojily.

 

Přihlášení

Hledat

Návštěvnost webu

Dnes49
Včera80
Poslední týden531
Poslední měsíc49
Celkem168385